Follow Merel. to join the conversation.

When you follow Merel., you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

Merel.

Utrecht, Netherlands

Kleine liedjes die groot voelen. Die de realiteit verpakken in fantasie. Je nieuwsgierig maken naar verre oorden.

Hoe dat voelt? Dagdromend onderuit zakken in je favoriete stoel. Even niets, de rest komt later wel.

De kracht van Johnny Cash en het frisse van Regina Spektor; ergens in het midden vind je Meryl & a Bit of Yellow.

Recent Supporters